Across Asia Minor on foot

Τίτλος βιβλίου: Across Asia Minor on foot
Συγγραφέας: Childs W. J.
Εκδότης: William Blackwood and Sons
Τόπος έκδοσης: Edinburgh, London
Έτος έκδοσης: 1917Σημειώσεις Αρχείου Πόντου ΤΣΙΤΕΝΟΣ

Ο Childs W. J. επιλέγει να ταξιδεύψει στην Μικρά Ασία όχι με αραμπά ή τραίνο όπως άλλοι περιηγητές αλλά με τα πόδια. Το ταξίδι του, των 1300χλμ, ξεκινάει από την Αμισό (Σαμψούντα) και μέσω Κάβζας (Khavsa), Μερζιφούντας (Marsovan), Αμάσιας, Τοκάτης, Σεβάστειας και άλλων περιοχών ολοκληρώνεται μετά από 5 μήνες στην Αλεξανδρέττα (İskenderun).

Η διαδρομή του ταξιδιού των 5 μηνών.
Πηγή: Across Asia Minor on foot, Childs W. J., 1917

Περιεχόμενα βιβλίου:

CHAPTER I
A Black Sea gale - First snow of winter - I seem to have started too late - The Austrian Captain's views - The "Lord Bill " - The glamorous coast of Asia Minor - Alluring mountain-roads - I land at Samsun for the Bagdad Road .... 1

CHAPTER II
Samsun - Ottoman Greeks and Hellenic navy - How Samsun dealt with cholera - Changed plans for the journey - Achmet - An American girl on the Bagdad Road - Country of a famous legend - Shadow of Russia - At the top of the pass - A head in the scrub - Khan at Chakallu - Turkish travelling - Caravan traffic and camps at Chakallu - Common-room at the khan ... 10

CHAPTER III
Tipping at Chakallu khan - Goats one of the curses of mankind - A weird beggar - On the great plateau of Asia Minor - Kara Dagh and its robbers - A Roman road - An ancient and modern watering-place - A fashionable khan at Khavsa - Absence of women in Turkish travelling - Ritual of coffee-making - Gorge of the "Flowing Backwards" river - Flour mills - Difficulties with camels - A Greek fisherman - I leave the Bagdad Road - Walnut groves, vineyards, and burying-grounds at Marsovan … 26

CHAPTER IV
Marsovan - Vineyard quarrels - The Tash Khan as a place of refuge - Armenians and Turks - Pistols - Kara Mustapha Pasha : Donkey-driver, Janissary, Grand Vizier - His plot - His defeat at Vienna - His death by bowstring … 38

CHAPTER V
American Mission at Marsovan - The "Gilt-edged Mission" - The old compound - English nurses and hospital garden - An American walled village - "The Parting Tree" - Busy days - The " Business Manager " - Students of Anatolia College - Many nationalities - Ascendancy of Russian students - Armenian students - Revolutionaries and the College - Greek students : their ancient Greek characteristics … 49

CHAPTER VI
Marsovan Mission Hospital - Mission doctor and robbers - " Harden Effendi" - Hospital scenes - A case of self -amputation - Magic of the "actual cautery" - The pensioned smuggler - Hospital shooting season - Hard- worked medical staff - Surgeon and nurses on the run - Running orderly and patient - In the foreign nurses' sitting-room … 58

CHAPTER VII
On Marsovan plain - A conqueror's saying - Achmet a Bulgarian mohadji - Charcoal-burners - A singular ravine - The making of pekmez - An ominous noise - Amasia the most picturesque city in Asia Minor - Its precipices and river - Choosing a meal - Kabob - Moonrise, singing, and drums … 65

CHAPTER VIII
Arrested in Amasia - An Armenian offers help - In a chemist's shop - "Who is Sir Edward Grey ?" - Interviewing the Governor - Achmet climbing - The castle - Treasure-trove in Asia Minor - Signalling sunset - Early morning scenes - Punishing a thief - Old buildings of Amasia - The Mirror Tomb - Land of the Amazons - Amazons of the present day - Gardens of Amasia - A German colony … 76

CHAPTER IX
Market-folk at Amasia - Many races - Rock-dwellers - Begging children - A professional beggar - Wayside shop - A swaggering Kurd - Yeni Bazaar Ehan - Zilleh and Julius Caesar … 91

CHAPTER X
A caravan track from Yeni Bazaar - French road -surveyors' camp - Bullock-carters defy the law - Turkhal and its flies - Basil and Gregory the Illuminator at Annesoi - Jelat Khan - The Imperial Ottoman Mail - Road of evil name - Precautions - Customs of the road - Doubtful horsemen - Entering Tokat … 97

CHAPTER XI
Tokat - Dagger- wearing people - A pleasant khan - Armenian soldiers - On yoghourt - Achmet as kitchen-maid - A Greek visitor - Tokat Castle - Osman Pasha - Death of Henry Martyn - Achmet and the sentry - Breaking into a Turkish house - Commercial khans of Tokat - An Armenian pastor - Rumours of massacre on my road … 110

CHAPTER XII
Morning scenes at Tokat khan - On the southward road - Tobacco smuggling - A smuggling party in the act - A dangerous path-way - Musical bullock-carts- Chiftlik Khan ...122

CHAPTER XIII
An unexpected meeting - Rumours of massacre at Yeni Khan - Crossing Chamli Bel - Villages in hiding - Turkish recruits on Chamli Bel - The affair at Yeni Khan - Prompt measures - The Moslem mood - Circassians and the Evil Eye - Roadside prayer - The corvee in operation - The "Place of Willows Khan" … 131

CHAPTER XIV
Entering Sivas - A city of past greatness - An Armenian migration - Seljuk colleges - Sivas and Russian wars - Road and railway centre - The Crooked Bridge - The difficulties of a Vali - Forty banished pashas - British military consuls - American mission - Armenian Monastery of St Nishan - The Armenian Bishop of Sivas - The Bishop's tradition of Timur … 143

CHAPTER XV
Selecting another araba-driver - Mehmet - Boisterous Turkish recruits - On the road for Kaisariyeh - Far-off view of Argaeus - Mehmet's peculiarities - A quarrel - Dogs, and more dogs - The coloured hills - Lazis on the road - The ancient road between Sivas and Kaisariyeh … 160

CHAPTER XVI
In the guest-house at Kara Geul - An Armenian village - The English language in Asia Minor - Another quarrel with Mehmet - Armenians in dread of massacre - The ambitious schoolmaster - A traveller of dignity - The notable kavass - Sultan Khan - Mighty Argaeus - The geomej on Lale Bel - The sunken roads - A carpet- weaving population - A deserted Seljuk college - The wrong road at evening - At the American Mission Hospital, Talas … 169

CHAPTER XVII
In Talas town - The most medieval-looking streets in Asia Minor- Rhodian masons - Mangals - Ali Dagh and Argaeus - King George and Argaeus - A troglodyte chapel - An Armenian monastery - Bones of John the Baptist - Finding a pack-horse and driver - I engage Ighsan … 182

CHAPTER XVIII
Ighsan begins his duties - Fever at the khan - Seeing Kaisariyeh - Salutations - Self-conscious Turkish officers - At the Mosque of Houen - The castle - Dungeons - On the castle tower - The site of Maxaca - St Basil and Caesarea - Buying in the bazaars - " Another Englishman has come " - A dinner-party at the khan - A Jew-hater … 191

CHAPTER XIX
The start with a pack-horse - Dull road and weather - Benighted - Tired travellers - No room in Injesu Khan - No room in the village - Billeted troops - A barber's shop receives us - The wine of Injesu - The drummer of Injesu - Ottoman drums … 204

CHAPTER XX
I leave Injesu for the land of cave-dwellers - Ighsan disappears and returns - A strange land in sight - Ighsan shows his scars - Urgub of the Holes - Introduction to cave life - A travelling merchant - Rock-hewn houses, monasteries, stables, chapels, and tombs - Door of a stronghold … 213

CHAPTER XXI
A fine morning in Cappadocia - A ravine of caves and gardens - The Valley of Guérémé [Göreme] - Cones standing like tents - A troglodyte café - Bishopric of Matiane - Uch Hissar village and rock - A muster of Moslems - Nevshehr - Another Greek merchant - Nar : a delightful cave-dwellers' village - Rock and village of Orta Hissar … 224

CHAPTER XXII
Return to Injesu - A native washing-day - The drummer again - The pasha at the khan - An ancient caravanserai - Gypsies - Castles of Asia Minor - A murderer in custody at Develi Elara Hissar … 242

CHAPTER XXIII
The caravan track to the Mediterranean - Heavy snow at last - The guest-room at Enighil - Robbers before us - Circassians at Kavluk Tepe - A Turkish burying-ground - A place of memories for Ighsan - Under Ala Dagh - The guest-house at Bayam Dere - A morning visitor challenged … 249

CHAPTER XXIV
Southward from Bayam Dere - Pedestrian traffic - At Yelatin Khan - News of robbers - Expecting attack - Zaptiehs in search - Fundukli Khan - Bozanti - The Bagdad Railway - German aims - The store at Ak Keupru - The Cilician Pass - The wine-shop at Tosan Ali … 265

CHAPTER XXV
Ulu Kishla - "German castles" - On the Great Plain - Rail to Konia - Shepherds - The runners at Karaman - Hotel de la Gare at Konia - Konia a Seljuk capital - Iconium of St Paul - Moslem colleges - Konia as future Ottoman capital - Return to Ulu Kishla - A blizzard - Snowed up … 279

CHAPTER XXVI
Turkish officers at Ulu Kishla - Turkish officers and men - Loulon Castle - "The Bulwark of Tarsus" - The Bagdad Railway again - The wine-shop at Tahkta Keupru - Snowed up once more - "Sportmen" arrive - A struggle - Circassian bilkers - A high-wayman - A night alarm - Arrival at Dubekji Khan …  287

CHAPTER XXVII
Snow-bound at Dubekji Khan - A quarrel with Ighsan - His brigand friends - Brigands of Asia Minor - On the road again - Road blocked by caravans - The Cilician Gates Pass - Castles - Forts - Ibrahim Pasha - British guns - Castle of the Sclavonian Guard - The Gate of the Pass - Descending to the Mediterranean … 304

CHAPTER XXVIII
Return to the Cilician Gates - A short stage to Yeni Khan - A sacred tree - Yeni Khan - A quarrel with knives - English country - In the myrtle scrub - Oleander and asphodel - Conscripts on the road - A scrimmage with Arabs - Rain and mud by night on the Tarsus road - Lights of the jingaan - Tarsus … 318

CHAPTER XXIX
An old Tarsus khan - Held prisoner by rain - The roof comes down - Song of the first ironworkers - St Paul's American College -Old Tarsus - The Cydnus - The ancient traffic of Tarsus - Gate of Holy War again - The Cypriote drill-sergeant - An athletic Swiss lady - Mersina - The market-place - The Cilician Plain - Cotton - Adana … 331

CHAPTER XXX
Adana - On a flat roof - The Bagdad Railway again - Armenians of Cilicia - Lesser Armenia - The great Adana massacre - Major Doughty-Wylie - Armenian unwisdom - Killing an Armenian pastor - Hanging of Moslems - Ibrahim, of the British Consulate - I pay off Ighsan - His successor Mustapha - The British Consul goes with me a stage … 344

CHAPTER XXXI
Leaving Adana - At Missis Khan - Ruins of Mopsuestia - A caravanserai - Ibrahim in difficulties - The Oxford Book of English Verse - A wet day on the road - Yarzuat - Turkish dentist for the Consul - Ibrahim as cook - Travelling in mud - Toprak Kale and Alexander the Great - Mustapha goes off - Benighted in the orchards of Osmanieh - The hotel at Osmanieh - On the road to Baghche - The German official - Baghche tunnel … 358

CHAPTER XXXII
Still at Baghche - His Excellency - His work and methods - Baron Marschall von Bieberstein - Inception of the Bagdad Railway - German diflficulties - A pro -German Turk - Pass over the Giaour Dagh - A zaptieh on patrol - A wayside burial - El Oghlu Khan - Ladder and guests at night - On Marash plain - Arrival at Marash … 376

CHAPTER XXXIII
Marash - Fanatical Moslems - A hair of Mahomet's beard - Industrious Armenians - An American school - A German Mission and Hospital - Leo the Isaurian - The Governor of Marash - On the road to Zeitûn - Gorge of the Zeitûn Su - The slippery hills - Fighting expected at Zeitûn - Zeitûn town and scenes - The Jerusalem battalion - Zeitfan gunsmiths - Deeds of the Zeitûnlis … 388

CHAPTER XXXIV
Marash eastward - A country of nomads - Bazaarluk - The Stambûl hamal - Aintab - A native Anglican church - Aintab southward - A rich land and pleasant road - "Khan of the Five Eyes" - Feeding camels - Killis - Disturbance in the market-place - Syrian scenes - The Rock of Azaz - The knife at Gaferuntun Khan … 404

CHAPTER XXXV
Road into Aleppo - Hector, a British kavass - Individuality of Aleppo - An ancient eastern city - Its mystery - Old alleys and courts - The Assassins - The bazaars - Old commercial khans - The wool-cleaners - The Citadel - Aleppo and its English intercourse - "The Most Worshipful the British Levant Company" - Alexander Drummond - Influence of the passes on Aleppo and Antioch - Aleppo and future railroad construction … 414

CHAPTER XXXVI
A strange Armenian - His story by the Antioch gate - Leaving Aleppo - The posting-house at Termanin - St Simon Stylites - Hammam - The Kentish motto - Lying perdu in a bank of asphodel - Plain of Antioch - Broken soldiers on the road - Scenes at Kirk Khan … 432

CHAPTER XXXVII
Morning in Beilan Pass - Mountain horsemen - Overlooking the Gulf of Alexandretta - Alexander the Great at Beilan Pass - English merchant ships at Alexandretta in the eighteenth century - Jacob's Well - Scanderbeg - Alexander Drummond - Alexandretta as a German port - Jonah's Pillars - Battlefield of Issus - The overland route to India - A neglected British opportunity - The eastern end of the Mediterranean and the future - Another British opportunity - On a British steamer …  441 

Εικόνες βιβλίου:

📁 Τύπος Αρχείου: pdf , Μέγεθος: 30,6 MB , Σελίδες:459

📖 Διαβάστε το βιβλίο...ℹ Το αρχείο φιλοξενείται στους διακομιστές της πηγής. Για το είδος άδειας χρήσης και εκτύπωσης επισκεφθείτε την σελίδα καταγραφής του στην πηγή.

🌍 Πηγή: Internet Archive

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις