Λαοί και φυλαί της Μικράς Ασίας

Τίτλος βιβλίου: Λαοί και φυλαί της Μικράς Ασίας : Μετά πινάκων και χαρτών
Συγγραφέας: Γεώργιος Κλεάνθους Σκαλιέρης
Εκδότης: Τυπογραφείον "Τύπος"
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Έτος έκδοσης: 1922Σημειώσεις Αρχείου Πόντου ΤΣΙΤΕΝΟΣ
Προσοχή πρέπει να δοθεί στο σημείο καταγραφής των εθνοτήτων όπου αναφέρει τους Μεσοχαλδηνούς ως εθνότητα ξεχωριστή (σελ. 183). Σύμφωνα με τον συγγραφέα, "περί της Ελληνικότητας των Μεσοχαλδηνών ουδεμία παρατηρείται ή ανευρίσκεται μεταξύ των συγγραφέων αντίρρησις, διότι ούτοι, κατά το φαινόμενον Μουσουλμάνοι, ως αυτοί οι Τούρκοι ομολογούσιν, αποκαλούντες αυτούς δίθρησκους, ανήκουσιν εις την τάξιν των Κρυπτοχριστιανών...".

Τέτοια εθνότητα δεν υπήρχε, Μεσοχαλδηνοί ονομάζονταν όλοι οι κάτοικοι της Μεσοχαλδίας.

📁 Τύπος Αρχείου: pdf , Μέγεθος: 18,5 MB , Σελίδες:502

📖 Διαβάστε το βιβλίο [σε υπολογιστή ανοίγει νέα καρτέλα / σε συσκευή Android γίνεται λήψη του αρχείο (download)]

ℹ Το αρχείο φιλοξενείται στους διακομιστές της πηγής. Για το είδος άδειας χρήσης και εκτύπωσης επισκεφθείτε την σελίδα καταγραφής του στην πηγή.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις