Η Λογοδοσία του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου

Τίτλος βιβλίου: Λογοδοσία της εν Τραπεζούντι υπό την προεδρείαν της Α. Σ. του μητροπολίτου Τραπεζούντος Κ. Κ. Χρυσάνθου Επιτροπής των Προσφύγων γενομένη τη 23 Ιανουαρίου 1919 εν Τραπεζούντι.
Συγγραφέας: Η εν Τραπεζούντι Επιτροπή των Προσφύγων
Εκδότης: Τύποις Γεωργίου Μιχαηλίδου
Τόπος έκδοσης: Εν Τραπεζούντι
Έτος έκδοσης: 1919


Σημειώσεις Αρχείου Πόντου ΤΣΙΤΕΝΟΣ

Στις 5 Απριλίου 1916 ο Ρωσσικός στρατός καταλαμβάνει την Τραπεζούντα και περιοχές του Πόντου. Ξεκινάει κύμα τούρκων προσφύγων οι οποίοι ακολουθούν τον τούρκικο στρατό για να αποφύγουν τους Ρώσσους. Παράλληλα, Έλληνες των οποίων τα χωριά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πυρός εγκαταλείπουν τις εστίες τους και μετακινούνται στην Τραπεζούντα.

Ο Ρωσσικός στρατός αποχωρεί και οι τούρκοι ανακαταλαμβάνουν τα εδάφη. Το μένος των τσετέδων και των ντόπιων τούρκων καταστρέφει ό,τι ελληνοχριστιανικό βρεθεί στο δρόμο τους.

Η Μητρόπολις γινώσκουσα καλώς τας ολεθρίας υπό πάσαν άποψιν συνεπείας της μεταναστεύσεως και δη εν καιρώ χειμώνος συνεβούλευε τους ερωτώντας να μη εγκαταλίπωσι τους βωμούς και τας εστίας των, και αν ακόμη επρόκειτο να φονευθώσιν, εφρόνει ότι ο εν τη πατρίδι και υπέρ πατρίδος ωραίος θάνατος είνε προτιμότερος από την δια της φυγής άδοξον και άσχημον θανήν... Δια να δυνηθούν δε οι Έλληνες να υπερασπίσουν εαυτούς κατά της αναρχίας και ιδία κατά της επελάσεως των τσετέδων μέχρι αποκαταστάσεως της τάξεως έγεινε φροντίς να εξοπλισθούν όλοι σχεδόν οι δυνάμενοι να φέρωσιν όπλα. Εν τω μεταξύ είχεν αρχίσει η συστηματική και μεθοδικώτατα ωργανομένη κίνησις των εντοπίων Τούρκων και αι επιθέσεις κατά των ελληνικών πόλεων και χωριών... το δ'αυτό εγίνετο και εις τα μεσογειότερα μέρη μη εξαιρουμένου του Ερζιγκλάν, του οποίου οι Έλληνες κάτοικοι ελεηλατήθησαν υπό περιοίκων Κούρδων...Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος

Ουσιαστικά στις 5 Απριλίου 1916 είναι η ημέρα που συστήνεται ατύπως στην Τραπεζούντα και αρχίζει το έργο της η Επιτροπή των Προσφύγων. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποείται στις 4 Ιουνίου 1916.

Στον συγκεκριμένο βιβλίο, ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος λογοδοτεί ενώπιον του Δεσπότη του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και των Δημογερόντων της Τραπεζούντας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Προσφύγων από τις 5 Απριλίου 1916 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1918.

📁 Τύπος Αρχείου: pdf , Μέγεθος: 3,5 MB , Σελίδες:50

📖 Διαβάστε το βιβλίο [σε υπολογιστή ανοίγει νέα καρτέλα / σε συσκευή Android γίνεται λήψη του αρχείο (download)]

ℹ Το αρχείο φιλοξενείται στους διακομιστές της πηγής. Για το είδος άδειας χρήσης και εκτύπωσης επισκεφθείτε την σελίδα καταγραφής του στην πηγή.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις