Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος λογίων

Τίτλος βιβλίου: Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της Αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων μετά σχεδιάσματος ιστορικού περί του Ελληνικού Φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων
Συγγραφέας: Επαμεινώνδας Θ. Κυριακίδης, διδάκτορας και καθηγητής
Εκδότης: Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Έτος έκδοσης: 1897


Σημειώσεις Αρχείου Πόντου ΤΣΙΤΕΝΟΣ

Το βιβλίο χωρίζετε σε δύο μέρη. Στο Α' μέρος υπάρχουν οι βιογραφίες λογίων του Πόντου σε μια ιστορική συνέχεια-συγγένεια που ξεκινάει από την Άλωση και φτάνει μέχρι τις ημέρες του συγγραφέα. Στο Β' μέρος υπάρχει το ιστορικό σχεδίασμα για το Φροντιστήριο Τραπεζούντας, ως κέντρο-ορμητήριο της μεταγενέστερης λογιοσύνης.

Περιεχόμενα βιβλίου:

Α' μέρος (Βιογραφίες)

Α' Δέκατος πέμπτος αιών

1. Βησσαρίων
2. Γεώργιος Τραπεζούντιος
3. Αμιρούτζης
4. Συμεών ο Πατριάρχης
5. Ο υίος του Αμιρούτζη

Β' Δέκατος έκτος αιών

6. Μεθόδιος ο εκ Περιστερά
7. Γεννάδιος ο Τραπεζούντος
8. Δανιήλ έξ Οινέου
9. Ιερεμίας ο Θεοδοσουπόλεως
10. Σιλβέστρος ο Αμασείας

Γ' Δέκατος έβδομος αιών

11. Αθανάσιος ο Δαιμονοχαταλύτης
12. Γεώργιος Ιερομόναχος
13. Γρηγόριος Σουμελιώτης
14. Δημήτριος Κάτογλης
15. Αβραάμ ο Λαζίας
16. Αρσένιος Σουμελιώτης
17. Νικόδδημος Σουμελιώτης
18. Ιερεμίας Σουμελιώτης
19. Δαμιανός Σουμελιώτης
20. Ελευθέριος Σουμελιώτης
21. Μάξιμος Σουμελιώτης
22. Μελέτιος Σουμελιώτης
23. Παρθένιος ο Μολδαβίας
24. Σεβαστός ο Κυμινήτης
25. Νεκτάριος ο Τρχπεζούντος
26. Ιερόθεος Σουμελιώτης
27. Ιωάσαφ Βαζελιώτης
28. Γερβάσιος Βαζελιώτης
29. Λαυρέντιος Βαζελιώτης
30. Θεόδωρος ο Συμεώνος
31. Άνθιμος έξ 'Ιβηρίας
32. Λάζαρος Ελευθερίου
33. Φιλόθεος Περιστερεώτης

Δ' Δέκατος όγδοος αιών

34. Παναγιώτης Σινωπεύς
35. Παϊσιος Τραπεζούντος
36. Ιγνάτιος Χαλδίας
31· Αζαρίας Θεοδοσουπόλεως
38. Γεώργιος Θεοδώρου
39. Γεώργιος ο Υπομενάς
40. Ιωάννης ο Υπομενάς
41. Θεόδωρος Χατζή-Πέτρου
42. Αλέξανδρος Θαλασσηνός
43. Συμεών Μπογδανόπουλος
44. Θεόδωρος Βυζανός
45. Φιλόθεος Σουμελιώτης
46. Ανανίας Σουμελιώτης
47. Αζαρίας Σουμελιώτης
48. Λάζαρος Σκρύβας
49. Νικόδημος Περιστερεώτης
50. Λάζαρος Αθανασίου Λουϊζος
51. Δωρόθεος
52. Καλλίνικος Σουμελιώτης
53. Γεώργιος Καραϊσάρογλης
54. Παπά Γαβριήλ
55. Δαμιανός Παρασκευάς
56. Ανανίας Τραπεζούντος
57. Διονύσιος Χαλδίας
58. Θεόφιλος Παπαϊωάννου
59. Γερβάσιοc Ιεροδιάκονος
60. Κύριλλος Σουμελιώτης
61. Ελευθέριος ό ποιητής
62. Παναγιώτης Χαλάτζογλης
63. Ιωάννης Οίκονόμος ο εκ Καυαρών
64. Ιγνάτιος Βεζελιώτης
65. Γεώργιος Ιγνατίου
66. Βασίλειος εξ Αδύσσης
67  Γερβάσιος εξ Ιβηρίας
68. Μακάριος Σουμελιώτης
69. Μιχαήλ Λέριος
70. Λάζαρος Περιστερεώτης
71. Θεοδόσιος ηγούμενος Περιστερά
72. Θεοφάνης Περιστερεώτης
73. Ιερεμίας Περιστερεώτης
74. Παρθένιος Περιστερεώτης
75. Καλλίνικος Σουμελιώτης
76. Θεοφάνης Χαλδίας
77. Χριστόφορος Σουμελιώτης
78. Παρθένιος Μεταξόπουλος
79, Ευγένιος Σουμελιώτης
80. Δωρόθεος ο Τραπεζούντος
81. Χατζή Ιωάννης Δομνηνός ή Πουτπούτας
82. Δαμιανός Σουμελιώτης
83. Σωφρόνιος πρώην αχταλείας
84. Ιωαννίκιος Σουμελιώτης
85. Φιλόθεος Αρχιμανδρίτης
86. Ανανίας Κουζηνός
87. Χρυσόστομος Συμεωνίδης
88. Σεραφείμ Χαλδίας
89. Σεραφείμ Διδάσκαλος
90. Διονύσιος Σουμελιώτης
91. Ηλίας Κανδήλογλους
92. Παναγιώτης Τραπεζούντιος
93. Ιωάννης Χατζή-Γεωργίου
94. Δωρόθεος Βαζελιώτης
95. Ιωάννης εκ Χολομάνης
96. Γεώργιος Κλαδόπουλος
97. Παναγιώτης Χατζή-Κακούλογλης
98. Γεώργιος Κοντός
99. Παρθένιος θεοδοσονπόλεως
100. Γεράσιμος Δομνηνός
101. Σάββας Τριανταφυλλίδης
102. Περικλής Τριανταφυλλίδης
103. Θεόδωρος Κυριακίδης
104. Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος
105. Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος
106. Χρύσανθος Μαρωνείας
107. Θεόδωρος Ξενοφών
108. Ισοκράτης Παπαδόπούλος
109. Βασίλειος Κοντόπουλος
110. Διονύσιος Ιερομόναχος
111. Πτολεμαίος εκ Χαλδίας
112. Ελισσαίος Βαζελιώτης
113. Μιχαήλ Οικονομίδης
114. Ιωάννης Παναγιώτου
115. Αντώνιος Καμπούρογλους
116. Ιωάννης Πλάτων
117. Θεόδωρος Παλαιώφ
118. Παίσιος Περιστερεώτης
119. Σεραφείμ Περιστερεώτης
120. Νικόδημος Περιστερεώτης
121. Νεκτάριος Περιστερεώτης
122. Ιερόθεος Σουμελιώτης
123. Ναθαναήλ εκ Χαλδίας
124. Νικόλαος Μουσικός
125. Γρηγόριος Σουμελιώτης
126. Κωνσταντίνος Ιακώβου Γαλιανίτης
127. Κύριλλος Περιστερεώτης
128. Γερβάσιος Σουμελιώτης
129. Διονύσιος Σουμελιώτης
130. Γεώργιος Συμβουλίδης
131. Κωνσταντίνος Κεφαλίδης
132. Ιωάννης Τριανταπούλλης
133. Παρασκεάς Παπαδόπουλος
134. Ζαχαρίας Κερασούντιος
135. Χρήστος Κεχασπούλου
136. Παναγιώτης Παπά Φιλίππου
137. Νικόλαος Ν. Κακουλίδης
138. Σπυρίδων Κυπραίος
139. Γρηγόριος Περιστερεώτης

📁 Τύπος Αρχείου: pdf , Μέγεθος: 8,7 MB , Σελίδες: 276

📖 Διαβάστε το βιβλίο  [σε υπολογιστή ανοίγει νέα καρτέλα / σε συσκευή Android γίνεται λήψη του αρχείου (download)]

Το αρχείο φιλοξενείται στους διακομιστές της πηγής. Για το είδος άδειας χρήσης και εκτύπωσης επισκεφθείτε την σελίδα καταγραφής του στην πηγή. 

🌍 Πηγές:Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις