ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΕΙΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΤΩ ΛΑΡΥΓΓΙ ΜΟΥ ΕΑΝ ΕΠΙΛΑΘΩΜΑΙ ΣΟΥ ΠΟΝΤΙΑ ΓΗ

Εκδρομή εις την Μονήν Βαζέλωνος

Τίτλος Ημερολογίου: Αι Αναμνήσεις
Αρθρογράφος: Αλέξανδρος Μαρπουτσόγλου ή Μαρπουτζόγλου
Εκδότης: Κορνηλία Εμμ. Ταβανιώτου και Εμμανουήλ Τ. Ταβανιώτης
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Έτος έκδοσης: 1907Σημειώσεις Αρχείου Πόντου ΤΣΙΤΕΝΟΣ
Με αυτή την ανάρτηση εγκαινιάζουμε μια νέα κατηγορία, τα άρθρα μέσα από συγγράματα εποχής που αφορούν στον Πόντο.


Ο αρθρογράφος, Αλέξανδρος Μαρπουτσόγλου μας δίνει ορισμένες πληροφορίες:

α. Στην Τραπεζούντα υπήρχε καφενείο που ήταν γνωστό ως "του Γεωργή".

β. Διανυκτέρευσαν στο σταθμό Δζεβουσλήκ Εκεί άκουσε διάφορα τραγούδια και γράφει διάφορα ανάμικτα δίστιχα όπως τα θυμάται.

Τα τραγωδίες τ' έμμορφα καρδίες παρηγορούνε,
οι chκύλ' να ... το κυρν' ατού π'εμάς κατηγορούνε.
Τα τραγωδίες τ' έμμορφα τ' έναν πε τ' άλλο άκσον,
τ' έμμορφα τα κόραchα τ' έναν φιλ' τ' άλλο δάξον.
Τρωγ' ο λύκον την Κερβάναν (όνομα αγελάδας) κι' όλον το καλό το χτήνον
πόσα φοράς εμόνασες (φιλοξένησες) εμέν τον Κωνσταντίνον.
Τρωγ' ωτία, τρωγ' ωτία της Καρέκας η λαλία
αΐ τα μάτια μ' εσκοτείνεψεν ασήν αρωθυμία.
Σαν αποθάνω θάψτε με σ' έναν ψηλόν ραchώπον
ν' ακούω θάλασσας βοή και τσοπανού λαλώπον.
Παρακαλώ, παρακαλώ Θεού παρακαλίαν,
το τραγωδίαν το ειπές για πε ατ' άλλο μίαν.
γ. Αναφέρει το φαρμακείο του ιατρού Παπαδοπούλου και τον "φαλακροκέφαλο" Πρόεδρο του Ομίλου Εκδρομέων Ιωσήφ Πάγκαλό.

δ. Ενημερώνει ότι αρθρογράφησε στον "Ταχυδρόμο" για την Μονή του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος. Ο "Ταχυδρόμος" πρέπει να είναι η ομότιτλη εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο αρθρογράφος, Αλέξανδρος Μαρπουτσόγλου.

📁 Τύπος Αρχείου: pdf , Μέγεθος: 34,9 MB , Σελίδες:7

📖 Διαβάστε το άρθρο μέσα από το Dropbox (δε χρειάζεται εγγραφή, απλά κλείστε το αναδυόμενο παράθυρο).

🌍 Πηγή: Ημερολόγιο Αι Αναμνήσεις, 1907

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου