Ζώντα μνημεία της ανά τον Πόντον ιδιωτικής

Τίτλος βιβλίου: Ζώντα μνημεία της ανά τον Πόντον ιδιωτικής. Τμήμα Α', λεξιλόγιον.
Συγγραφέας: Βαλαβάνης Γ. Ιωάννης
Εκδότης: Σύλλογος ΚΟΡΑΗΣ, Τυπογραφείο ΑΔΕΡΦΩΝ ΠΕΡΡΗ
Τόπος έκδοσης: Εν Τραπεζούντι
Έτος έκδοσης:1892Σημειώσεις Αρχείου Πόντου ΤΣΙΤΕΝΟΣ

Αποτελεί μέρος από τα "Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Γλώσσας" (Τόμος Α' - Τεύχος Γ' και Δ').

📁 Τύπος Αρχείου: pdf , Μέγεθος: 7,3 MB , Σελίδες: 209

📖 Διαβάστε το βιβλίο  [σε υπολογιστή ανοίγει νέα καρτέλα / σε συσκευή Android γίνεται λήψη του αρχείου (download)]

Το αρχείο φιλοξενείται στους διακομιστές της πηγής. Για το είδος άδειας χρήσης και εκτύπωσης επισκεφθείτε την σελίδα καταγραφής του στην πηγή. 

🌍 Πηγή:Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη

Σχόλια