ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΕΙΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΤΩ ΛΑΡΥΓΓΙ ΜΟΥ ΕΑΝ ΕΠΙΛΑΘΩΜΑΙ ΣΟΥ ΠΟΝΤΙΑ ΓΗ

Ποντιακά Ιστορικά Ανάλεκτα

Τίτλος βιβλίου: Ποντιακά Ιστορικά Ανάλεκτα 
Συγγραφέας: Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης (Κάνις)
Εκδοτικός οίκος: Αδ. Σακελλαρίδου
Έτος: 1925

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Αφιέρωσις του βιβλίου και μια επιστολή προς τον αγ. Αλεξανδρουπόλεως
Α' Συνετέλεσαν και οι Πόντιοι διά την αναγέννησιν του γένους
Β' Συμβολή εις την ιστορία των Ιβήρων
Γ' Ιστορία μιας ζώνης
Δ' Δυστυχείς χρόνοι
Ε' Τις ο σώσας τον Πόντον από της ψώρας του καθολικισμού
ΣΤ' Ο γεννήσας υιο ουκ απέθανε
Ζ' Οι εκ της επαρχίας Χαλδίας ελεηθ. Πατρ. και αρχιερείς
Η' Περί των Φυτιανών
Θ' Μία εικών της ψυχής
Ι' Το τέλος του Τοπάλ Οσμάν
ΙΑ' Συμπληρ. σημ. της εν Αρ/πολει οικ. των Σαρασιτών
ΙΓ' Δημώδης φιλολογία του Πόντου
ΙΔ' Περί της εν Πόντω Ελλ. διαλέκτου
ΙΕ' Εν χαρακτηριστικόν των Ελληνίδων του Πόντου
ΙΣΤ' Περί της καταστρ. των Σανταίων
ΙΖ' Γνώμαι Ποντίων λογίων]
ΙΗ' Συνοπτικός κατάλ. των διευθ. του Ελλ. Φροντ. Αργυρουπόλεως 

Ο συγγραφέας σε φωτογραφία της εποχής.

Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης (Κάνις)
[πηγή: το βιβλίο]

📁 Τύπος Αρχείων: jpg (εικόνα), Μέγεθος: - , Σελίδες: -

📖 Διαβάστε το βιβλίο.

Τα αρχεία φιλοξενούνται στους διακομιστές της πηγής. Για το είδος άδειας χρήσης και εκτύπωσης επισκεφθείτε την σελίδα καταγραφής τους στην πηγή. 

🌍 Πηγή: Πολυτροπική Βάση Γραπτών και Προφορικών Πηγών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου