ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΕΙΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΤΩ ΛΑΡΥΓΓΙ ΜΟΥ ΕΑΝ ΕΠΙΛΑΘΩΜΑΙ ΣΟΥ ΠΟΝΤΙΑ ΓΗ

Περιήγησις εις τον Πόντο

Τίτλος βιβλίου: Περιήγησις εις τον Πόντο
Συγγραφέας: Παπαμιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
Εκδότης: Τυπογραφεία του Κράτους
Τόπος έκδοσης: Αθήνησιν
Έτος έκδοσης: 1903
Περιεχόμενα

Κεφάλαιο Α': Ο Εύξεινος Πόντος και ο Πόντος
Κεφάλαιο Β': Από Βοσπόρου εις Τραπεζούντα
Κεφάλαιο Γ': Εν Τραπεζούντι
Κεφάλαιο Δ': Προς την Μονήν της Παναγίας Σουμελά
Κεφάλαιο Ε': Η Μονή της Παναγίας Σουμελά
Κεφάλαιο ΣΤ': Από Μονής εις Μονήν
Κεφάλαιο Ζ': Αι Μοναί της χριστιανικής θρησκείας
Κεφάλαιο Η': Ο Άγιος Γεώργιος ο Περιστερώτας
Κεφάλαιο Θ': Οι Μύριοι
Κεφάλαιο Ι': Εν τη Μονή και περί την Μονήν
Κεφάλαιο ΙΑ': Λαοί και γλώσσαι εν Πόντω
Κεφάλαιο ΙΒ': Επάνοδος εις Τραπεζούντα
Κεφάλαιο ΙΓ': Μονή Αγίου Ιωάννη του Βαζέλωνος
Κεφάλαιο ΙΔ' - ΙΗ': Η Τραπεζούς
Κεφάλαια ΙΘ': Η Κερασούς
Κεφάλαιο ΙΚ': Τα Κοτύωρα
Κεφάλαιο ΚΑ': Οι εκ του παλαιού και του νέου κόσμου προσηλυτισταί
Κεφάλαιο ΚΒ': Από Κοτυώρων εις Αμισόν
Κεφάλαιο ΚΓ': Αμισός
Κεφάλαιο ΚΔ': Ο Άλυς. Η Πάφρα. Η επάνοδος.

📁 Τύπος Αρχείου: pdf , Μέγεθος: 39,1 MB , Σελίδες: 364

📖 Διαβάστε το βιβλίο...Κατάλογος εικόνων
Το αρχείο φιλοξενείται στους διακομιστές της πηγής. Για το είδος άδειας χρήσης και εκτύπωσης επισκεφθείτε την σελίδα καταγραφής του στην πηγή. 

🌍 Πηγή:Internet Archive

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου