ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΕΙΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΤΩ ΛΑΡΥΓΓΙ ΜΟΥ ΕΑΝ ΕΠΙΛΑΘΩΜΑΙ ΣΟΥ ΠΟΝΤΙΑ ΓΗ

Κειμήλια Πόντου (Λιμένη Κερασούντας)

Αποδείξεις χρεών των Ελλήνων του Πόντου προς το οθωμανικό κράτος. Οφειλέτης εμφανίζεται ο κος Κυριάκος Σ. Σπαθόπουλος από την συνοικία Λιμένη (ή Λιμένι) της Κερασούντας. Αντιληπτή γίνεται η οικονομική αφαίμαξη που υπέστησαν οι Πόντιοι. Ο κος Σπαθόπουλος άραγε τί απέγινε; Έφτασε στην Ελλάδα; Ποιοι είναι οι απόγονοί του;
 
Απόδειξη Κυβερνητικού Χρέους για το έτος 1902. Το χρέος του φόρου ανέρχεται στα 298 και 1/4 γρόσια.

Κυβερνητικό Χρέος (μπροστά σελίδα)

Κυβερνητικό Χρέος (πίσω σελίδα)

Διαστάσεις Εγγράφου: 20,5 x 16,5 εκ.

Λεπτομέρειες
Οθωμανικό χαρτόσημο και σφραγίδα. Ο τίτλος "Μικτάρης".


Απόδειξη Στρατιωτικού Φόρου για το ισλαμικό έτος 1309 (1891). Ημερομηνία καταβολής η 22α Ιανουαρίου 1894. Ο Στρατιωτικός Φόρος ανέρχεται στα 160 γρόσια. Ο κος Σπαθόπουλος δεν είχε παλαιά χρέη.

Στρατιωτικός Φόρος Κερασούντος
 
Διαστάσεις Εγγράφου: 16,5 x 13 εκ.

Λεπτομέρειες
Οθωμανικό χαρτόσημο και σφραγίδα.


Απόδειξη Πληρωμής Κυβερνητικού Φόρου για το ισλαμικό έτος 1317 (1899). Ημερομηνία καταβολής η 3η Μαρτίου 1901. Ο φόρος ανέρχεται στα 95 γρόσια.
Απόδειξη Πληρωμής Κυβερνητικού Φόρου

Διαστάσεις Εγγάφου: 15,6 x 11,4 εκ.

Λεπτομέρειες
Ο τίτλος "Μιχτάρης".


Για την μετατροπή του ισλαμικού έτους στο Γρηγοριανό ημερολόγιο χρησιμοποιήθηκε η online εφαρμογή Conversion of Hijri A.H. (Islamic) and A. D. Christian (Gregorian) dates και για επιβεβαίωση η σελίδα της wikipedia List of Islamic years.  

Τσιτενός

Πηγή
Κώστας Αλεξανδρίδης, Retro Deco Corner στο etsy.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου