Η μαύρη εθνική συμφορά του Πόντου, 1914-1922

Τίτλος βιβλίου: Σελίδες εκ της μαύρης εθνικής συμφοράς του Πόντου
Συγγραφέας: Αντώνιος Ι. Γαβριηλίδης
Εκδοτικός οίκος: Γ. Η. Καλλέργη και Σας
Έτος: 1933

Περιέχει Παράρτημα "Εμφαίνον την εν γένει εμπορικήν, οικονομικήν και παιδευτικήν κατάστασιν" 

Περιεχόμενα

Η ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΩΧΗΝ - Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ
Η συστηματική εξόντωσις του ελληνισμού του Πόντου
Η απέλασις των Ελλήνων υπηκόων
Συλλήψεις προκρίτων Αμισού
Το καφενείον "Ιστικλάλ" Σουκρή και Σία
Δολοφονίαι και λύτρα
Δήλωσις Ισμαήλ πασά και συλλήψεις ομογενών
Η αποφράς ημέρα: 3/16 Ιουνίου 1921
Οι μεγάλοι δολοφόνοι και κακούργοι της Αμισού
Πρώτη αποστολή των 1040 - Η απώλεια των 701 ανδρών εις το Καβάκ τη 4/17 Ιουνίου 1921
Δευτέρα αποστολή εξ 677 τη 5/18 Ιουνίου 1921
Τρίτη αποστολή τη 7/20 Ιουνίου 1921 - Η καταστροφή των 855 εν Τζουμπούς και Μαχμούρ Δαγ
Τετάρτη αποστολή τη 12/23 Ιουνίου 1921 - Η σφαγή των 626 νέων εν τη κοιλάδι του Διαβόλου (Σεϊτάν Δερεσί)
Πέμπτη αποστολή των 365 ανδρών τη 16/29 Ιουνίου 1921
Έκτη αποστολή τη 11/24 Αυγούστου 1921 των 262 ανδρών από 50-60 ετών
Τα δύσμοιρα βρέφη
Ενάτη αποστολή τη 17/30 Σεπτεμβρίου 1921 εκ 206 ανδρών
Η δολοφονία του Ιορδάνου Τοτομανίδου, Διευθυντού του Εργοστασίου του Μονοπωλίου των Καπνών (Ρεζής)
Η πυρπόλησις του χωρίου Ατά της Αμισού και τα υπέρ τριακόσια τεσσαράκοντα (340) θύματα
Διαβάσεις εξορίστων τη 18/1 Οκτωβρίου 1921
Οι εν τη φυλακή Αμασείας αποβιώσαντες
Οι υπό του Δικαστηρίου Ανεξαρτησίας (Ιστικλάλ Μαχκεμεσί) Αμασείας εις αγχόνην καταδικασθέντες ομογενείς της Αμισού τη 8/21 Σεπτεμβρίου 1921
Οι ερήμην καταδικασθέντες εις θάνατον υπό του εν Αμασεία Ανεξαρτήτου Δικαστηρίου (Ιστικλάλ Μαχκεμεσί) τη 7/20 Σεπτεμβρίου 1921

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΑΦΡΑΣ
Η πυρπόλησις οικίας με 365 πρόσωπα και η καταστροφή του χωρίου Μουαμλή της Πάφρας τη 15 Μαΐου 1921
Η τραγωδία της Πάφρας - Εξορία του Ελληνικού πληθυσμού αυτής δια διαφόρων αποστολών
Πρώτη αποστολή τη 5/18 Ιουνίου 1921 - Σφαγή 570 ανδρών εκ Κιοβδζέσου εν τη εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους
Δευτέρα αποστολή - Η καταστροφή των 520, εν Σελαμελίκ εν τη εκκλησία Αγίου Γεωργίου τη 8/21 Ιουνίου 1921
Τρίτη αποστολή - Η πανωλεθρία των 670 τη 11/24 Ιουνίου 1921
Η δολοφονία του Κυριακού Κοδζαπαράσογλου και του Κυρικού Οξούζογλου
Η δολοφονία του τραπεζίτου και καπνεμπόρου
Δημοσθένους Δ. Διλμίτογλου και του ανεψιού αυτού Αβραάμ Γ. Μαυρίδου
Οι άνανδροι προδόται σφάζουν γυναίκας - Η δολοφονία των οικογενειών Ελευθερίου Κοδζαπαράσογλου και Μ. Δεδεπαλόγλου
Τετάρτη αποστολή των 33 νέων τη 17/30 Ιουνίου 1921
Πέμπτη και έκτη αποστολή 4120 γυναικοπαίδων τη 3/16 Σεπτεμβρίου 1921
Εβδόμη αποστολή: 2300 γυναικόπαιδα και γέροντες τη 8/21 Σεπτεμβρίου 1921
Ογδόη αποστολή των 1900 τη 11/24 Σεπτεμβρίου 1921
Ενάτη αποστολή των 933 τη 15/23 Σεπτεμβρίου 1921
Η φυγάδευσις και διάσωσις 122 προσώπων
Οι υπό του Δικαστηρίου Ανεξαρτησίας (Ιστικλάλ Μαχκεμεσί) Αμασείας εις αγχόνην καταδικασθέντες ομογενείς της Πάφρας τη 8/21 Σεπτεμβρίου 1921

ΑΛΑΤΣΑΜ
Η σύλληψις του Περικλέους Λ. Κουζουδζάκογλου, καπνεμπόρου και αντιπροσώπου της Αμερικανικής Εταιρείας των Καπνών "Άλστον" εν Αλατσάμ
Πρώτη αποστολή των 250 ανδρών, εντοπίων και χωρικών Αλατσάμ τη 5/18 Ιουνίου 1921
Η δευτέρα αποστολή - Η πανωλεθρία των 200 προκρίτων Αλατσάμ τη 8/21 Ιουνίου 1921
Η τρίτη αποστολή των 67 νέων στρατευσίμου ηλικίας Αλατσάμ τη 9/22 Ιουνίου 1921
Η δολοφονία της Μαρίκας Θεοδώρου Ραφαήλογλου τη 22/5 Ιουλίου 1921
Η τετάρτη αποστολή των 2013 γυναικοπαίδων και γερόντων Αλατσάμ τη 19/1 Σεπτεμβρίου 1921
Πέμπτη αποστολή των 1005 γυναικοπαίδων και γερόντων τη 7/20 Σεπτεμβρίου 1921
Έκτη αποστολή των 518 γυναικοπαίδων και γερόντων χωρικών τη 12/25 Σεπτεμβρίου 1921
Οι κακούργοι της Μαλάτειας
Το δρέπανον του θανάτου τη 30/13 Δεκεμβρίου 1921
Μετατόπισις των εξορίστων της Μαλάτειας 3/16 Ιανουαρίου 1922
Το τρομερόν σχέδιον της Αγκύρας προς γενικήν εξολόθρευση του εκτοπισθέντος Ελληνισμού τη 12/25 Μαΐου 1922
Η προς δραπέτευσιν απόφασίς μου - Η πόλις Μαλάτεια
Η δραπέτευσίς μου εκ Μαλάτειας τη 22/4 Αυγούστου 1922
Η έξωσις των εξορίστων πέραν των Εθνικών Τουρκικών συνόρων
Τί ήτο η Αμισός προ ενός αιώνος, πώς ήκμασε και εις ποίον επίζηλον σημείον είχεν φθάσει και εις ποίαν κατάστασιν ευρίσκεται σήμερον την 1ην Μαΐου 1923
Κοινοτικά κτήματα Αμισού
Τί ήτο η Πάφρα προ 150 ετών και πώς ήκμασε
Κοινοτικά κτήματα Πάφρας
Κτήμτα Φιλεκπαιδευτικής αδερφότητος η "Ακτίς"
Κατάλογος επιστημόνων και αποφοίτων διαφόρων σχολών
Τί ήτο το Αλατσάμ προ 100 ετών και πώς ήκμασε
Κοινοτικά κτήματα Αλάτσαμ
Κτήματα Αδερφότητος
Κατάλογος επιστημόνων και αποφοίτων διαφόρων σχολών
[...]

Ο συγγραφέας του βιβλίου με την σύζυγό του Πολυμνία. Ο Αντώνιος Ι. Γαβριηλίδης ήταν καπνέμπορος εκ Πάφρας. Εξορίστηκε στις 11/21 Αυγούστου 1921 στη Μαλάτεια Κουρδιστάν.

Αντώνιος Ι. Γαβριηλίδης
[πηγή: το βιβλίο]

📁 Τύπος Αρχείου: pdf , Μέγεθος: 41,6 MB , Σελίδες: 223

📖 Διαβάστε το βιβλίο  [σε υπολογιστή ανοίγει νέα καρτέλα / σε συσκευή Android γίνεται λήψη του αρχείου (download)] 

Το αρχείο φιλοξενείται στους διακομιστές της πηγής. Για το είδος άδειας χρήσης και εκτύπωσης επισκεφθείτε την σελίδα καταγραφής τους στην πηγή.

🌍 Πηγές

Σχόλια