ΠΟΝΤΟΣ: Μηνιαίο περιοδικό εκδιδόμενο από τον Ελληνικό Σύλλογο Μερζιφούν "Πόντος"

ΠΟΝΤΟΣ: μηνιαίο περιοδικό εκδιδόμενο από τον Ελληνικό Σύλλογο Μερζιφούν "Πόντος"

Περιεχόμενα
Μία εγκάρδιος πρόσκλησις
Η ίδρυσις του αρχαίου βασιλείου του Πόντου / Δ.Θ.
"Ο Πόντος" / Ν. ΧΚ. Μιμόπουλος
Θεωρία και πράξις / Ι.Π. Ξενίδης
Η γεωργία ως βάσις της ευημερίας / Ρ.Δ.
Η αγάπη / Ν. ΧΚ. Μιμόπουλος
Μαργαρίται
Η ερμηνεία της σφηνοειδούς γραφής / Λ. Καζέζογλου
Στοργή Κινέζου / Περικλής Κ. Παυλίδης
Ηθογραφία των εν Ηπείρω Τουρκαλβανών / Ν.Κ. Φωτιάδης
Η αρχαιολογική εταιρεία του Ανατολικού Κολλεγίου / Π.Δ. Μητρόπουλος
Οι μυστικοπαθείς μας / Πρόδρομος Μ. Κυπριανίδης
Τα κατορθώματα των εν Αγγλία εκκλησιαζουσών (Σωφραζέτ)
Από τα φαιδρά μας / Π.Κ.

Περιεχόμενα
Αισιοδοξία και Απαισιοδοξία / Κ.Κ. Τρέισι; Δ.Θ.
Αποφθεύγματα
Ολίγα τινά περί Προκοπίου / Π.Δ. Μητρόπουλος
Το Μίσος / Ν. ΧΚ. Μιμόπουλος
Ο Ήλιος εν τη Βιομηχανία του Μέλλοντος / Αλέξανδρος Αγνίδης
Η Μελιβράνη και ο μικρός Μουσικός, διήγημα / Περικλής Παυλίδης
Πιθανή καταστροφή εν τω Ηλιακώ συστήματι / Σ.Σ. Σειρηνίδης
Η Εγωπάθεια / Π.Μ.Κ.
Αναστάσεως Ημέρα, ποίημα / Ν. ΧΚ. Μιμόπουλος
Περί Πτωχεύσεως Χρεωκοπίας / Ε.Β.Σ.
Ορατόριο εν Μερζιφούντι / Π.Μ.Κ.
Μικραί ειδήσεις

Περιεχόμενα
Θερμά Συγχαρητήρια
Χαιρετισμός / Ν. ΧΚ. Μιμόπουλος
Το νέον έργον του κ. Αλεξάνδρου Μαρπουτζόγλου
Ποιος ο Όσκαρ Ουάιλντ / Α.Γ. Μαρπουτζόγλους
Θεωρία και Πράξις (συνέχεια ίδε αριθ. 1) / Ι. Ξενίδης
Ερμηνεία νέας πλακός / Π.Λ. Μητρόπουλος
Ο αμαρτωλός που μετάνιωσε / Λέων Τολστόι; Δ.Θ.
Πανηγυρισμοί του Συλλόγου / Π.Δ.Μ.

Περιεχόμενα
Μία Μεγαλοπρεπής Αρχή / Κάρολος Κ. Τρέισυ
Επί τη Ευκαιρία του Νέου Σχολικού Έτους / Θ.
Χαιρετισμός προς τον Νομάρχην Σεβάστειας / Ν.Χ.Κ.Μ.
Η Α.Ε. ο Νομάρχης Σεβαστείας Έμιν Βέης / Θ.
Το Πρόβλημα της Τροφής / Ι.Α. Δημητριάδης
Περί Αμασείας / Μαργαρίτα Ι. Χρυσάκη
Δάκρυα διά τους Νεκρούς / Ι. Ν. Σονβαδζόγλου
Μικραί Συμβουλαί / Θ.Κ. Κωναταντινίδης
Αγάπη Ωρφανευμένη, (ποίημα) / Ν.X.Κ. Μιμόπουλος
Οι Δύο Λησταί / Μαρίκα Κ. Ζωγραφίδου
Νεκρολογία / Ν.X.Κ. Μιμόπουλος
Αεροδρόμια Υπεράνω των Άλπεων
Σωστή Αφηρημάδα

Περιεχόμενα
Προσοχή εις τας Ευκαιρίας μας / Θ.
Ο Χαμδί Βέης / Α.Π. Αγνίδης
Η Επιστήμη και η Ζωή / Ραφαήλ Δημητρακόπουλος
Η Φυλακή του Σωκράτους / Ν.X.Κ.Μ.
Ο Ασσυροβαβυλωνιακός Πολιτισμός / Λεωνίδας Μ. Καζέζογλου
Περασμένες Ιστορίες / Μ. Ποτούρογλου
Η Ειδική Εμπορική Μόρφωσις / Ε.Β. Σαλλαπασίδης
Φαιδρά
Διάφορα

Περιεχόμενα
Πρότυπον Επιτυχίας / Θ.
Σκέψεις / Ν. X.Κ. Μ.
Ποια η Αρχική Κοιτίς των Ελλήνων / Λεωνίδας Καζέζογλου
Ζωή και θάνατος / Ν. X.Κ. Μ.
Περί Τηλεπάθειας / Ιερομ. Ν. Ξανθόπουλος
Τι Οφείλει εις τον Ελληνισμόν η Αναγέννησις των Γραμμάτων
Η Σοφία του Γουλιέλμου Α. Έβανς / Θ.Κ.Κ.
Παραδοξολογίαι των Αιώνων / Πρ. Π.Γ.
Διάφορα

Περιεχόμενα
Πρότυπα Επιτυχίας / Θ.
Ο Χρόνος 1910 / Ν. ΧΚ. Μ.
Ο Αρχαιότατος Κώδιξ / Λεωνίδας Καζέζογλου
Τι οφείλει εις τον Ελληνισμόν η Αναγέννησις των Γραμμάτων / Ραφαήλ Σ. Δημητρακόπουλος
Γνώσις και Εκπαίδευσις / Πρ. Π. Γιανάσογλου
Πώς αντιλαμβάνονται οι Άγγλοι την Εμπορικήν Εκπαίδευσιν / Π.Δ. Μητρόπουλος
Διάφορα

Περιεχόμενα
Το Νέον έτος / Θ.
Ο Χρόνος 1910 / Ν. X.Κ. Μ.
Ολίγα τινά περί Αλφαβήτου / Λεωνίδας Καζέζογλου
Περί Υπνοβασίας / Ιερομ. Ν. Ξανθόπουλος
Τι οφείλει εις τον Ελληνισμόν η Αναγέννησις των Γραμμάτων
Ο Ανταλλάξας το Χαρτονόμισμα / Ευδ. Γουναρόπουλος
Ανασκοπή τον Έτους 1910 / Α.Π. Αγνίδης
Επιστημονικά Νέα / Σ.Σ. Σειρηνίδης
Σκέψεις / Ν.Χ.Α.Λ.
Το Πρόβλημα του Καθρέπτου / Σ.Σ.Σ.
Εμπορική Αλληλογραφία / Ε.Β. Σαλλαπασίδης
Διάφορα

Περιεχόμενα
Χειμών και Φιλανθρωπία / Θ.
Ζωή και Θάνατος / Ν. X. Κ. Μ.
Τι οφείλει εις τον Ελληνισμόν η Αναγέννησις των Γραμμάτων / Ραφ. Δημητρακόπουλος
Ολίγα τινά περί Αλφαβήτου / Λεων. Καζέζογλου
Μία Ευγενής Ιδέα / Μιχαήλ Α. Παπαδόπουλος
Συστάσεις / Π. Παυλίδης
Η Θρησκεία του Τολστόι / Θ.Κ.Κ.
Επιστημονικά Ανάλεκτα / Σ.Σ.Σ.
Διάφορα

Περιεχόμενα
Ο Ηθικός Νόμος / Θ.
Απ’ την Ζωή της Θαλάσσης / Ι.Ι. Ρουμής
Περί Θερμού αέρος / I. Μανισσαδζιάν
Τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Αγγλικού Εμπορίου / Π. Ε. Μητρόπουλος
Δεσποινίς-Χωρική / Ε. Β. Σαλλαπασίδης
Τι οφείλει εις τον Ελληνισμόν η Αναγέννησις των Γραμμάτων / Ραφαήλ Σ. Δημητρακόπουλος
Η Τιμωρία του Φιλίππου / Χρ. Τερζόπουλος
Παράδοξος Ίππος / Πρ. Π.Γ.
Διάφορα

Περιεχόμενα
Το Γλωσσικόν Ζήτημα / Ραφαήλ Δημητρακόπουλος
Δεσποινίς Χωρική / Ε.Β. Σαλλαπασίδης
Μερικαί Πικραί Αλήθειαι / Α.Σ. Οικονομίδης
Ο Λαβύρινθος της Κρήτης / Θ.
Πόθεν εξαρτάται η Ευδαιμονία του ανθρώπου / Ν.ΧΚ.Μ
Η Τιμωρία του Φιλίππου / Χ.Α. Τερζόπουλος
Επιστημονικά ανάλεκτα / Σ.Σ.Σ.
Συστάσεις / Π. Παυλίδης
Το Γραφείον του Αυτοκράτορος Γουλιέλμου
Διάφορα

Περιεχόμενα
Το Γλωσσικόν Ζήτημα / Ραφ. Δημητρακόπουλος
Δεσποινίς - Χωρική / Ε.Β. Σαλλαπασίδης
Ο Λαβύρινθος της Κρήτης / Θ.
Δικαστική Σκηνή παρά τοις Βουδισταίς / Δημ. Δημητρακόπουλος
Πώς Ήρχισεν η Γλώσσα / Λεων. Καζέζογλου
Η Τελευταία Συναυλία του Τ. Ταβιτιάν / Α. Δαγλιάν
Διάφορα

Περιεχόμενα

Αι Θεριναί Διακοπαί / Θ.
Παγγερμανικός Εθνικός Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων / Αλ. Μαρπ.
Η Κινούμενη Κεφαλή / Ξ.Β. Σαλλαπασίδης
Γυναίκα και Πολιτική / Ρ. Δημητρακόπουλος
Ο Λαβύρινθος της Κρήτης / Θ.
Ποιήματα / Η. Ποτούρογλου, Β. Αυγερινός
Συστάσεις / Π.Π.
Η συναυλία του Πόντου / Π. Παυλίδης
Η Επέτειος εορτή του Συλλόγου / Π. Γιανάσογλου
Δημήτριος Δημητρακόπουλος / Θ.
Επικήδειοι λόγοι / Π. Γιανάσογλου, Ε.Β. Σαλλαπασίδης
Διάφορα

Περιεχόμενα
Τι Χρειάζονται κυρίως τα Σχολεία μας / Θ.
Ελένη Κέλλερ / Π.Π. Γιαννάσογλου
Σονάτα η Παθητικιά, (διήγημα) / Θ.
Από τα Παραμύθια της ζωής μου / Καλ. Χουρμουζιάδης
Ο Λαβύρινθος της Κρήτης
Επιστημονικά ανάλεκτα / Κ. Κυπριανίδης
Τα νέα του μηνός

Περιεχόμενα
Η Κατώτερα εκπαίδευσις / Θ.
Ελένη Κέλλερ / Π.Π. Γιαννάσογλου
Η Χρήσις των Χρημάτων / G.G. White
Από τα Παραμύθια της Ζωής μου / Καλ. Χουρμουζιάδης
Μία Ενδιαφέρουσα Ανταπόκρισις / Δ.Κ. Κέτζελ
Ο Λαβύρινθος της Κρήτης
Το νέον έτος: τα εργαλεία και ο άνθρωπος
Τα νέα του μηνός

Περιεχόμενα
Θρησκεία και Επιστήμη / Ρ. Δημητρακόπουλος
Από τα παραμύθια της ζωής μου / Καλ. Χουρμουζιάδης
Το Θύμα της προς τον Πλησίον Αγάπης / Ε.Χ. Αιγυπτιάδης
Ο Λαβύρινθος της Κρήτης
Η κατήχησις ενός επιστήμονος / Α.Α. Σιουκιούρογλου
Ο Έβδομος Αδελφός, διήγημα / Χ.Λ. Τερζόπουλος
Επιστημονικά ανάλεκτα / I. Κυπριανίδης
Εύθυμα
Τα νέα του μηνός

Περιεχόμενα
Τίμα τον Πατέρα σου και την Μητέρα σου / G.E. White
Ο Λαβύρινθος της Κρήτης / Δ.Θ.
Προαιώνιοι Ανεκπλήρωτοι Ελπίδες / Ν.Χ.Κ.Μ.
Ο Έβδομος Αδελφός, διήγημα / Χ.Α. Τερζόπουλος
Η Όρασις και τα Χρώματα / Καλ. Χουρμουζιάδης
Χριστούγεννα εν πολέμω
Οττεντότικο παραμύθι / Σ.Δ.
Ο Βίος του Αμισινού Νέου / Ι. Καννές
Αρχαιολογικαί Ανακαλύψεις / Θ.Γ. Γρηγοριάδης
Επιστημονικά Ανάλεκτα
Από τον Κύκλον μας

Περιεχόμενα
Το Διαρρεύσαν Έτος και η Νεωτέρα Εποχή / Ρ.Σ. Δημητρακόπουλος
Η Ευρύκλεια / Κ. Χουρμουζιάδης
Υπάρχει λύσις του κοινωνικού ζητήματος / A. Poidebard
Ο Έβδομος Αδελφός, διήγημα / X.Λ. Τερζόπουλος
Απόσπασμα διαλέξεως περί Φιλοσοφίας / Ελ. Θεοχαρίδης
Επιθεώρησις του μηνός

Περιεχόμενα
Το Εμπόριον της Τουρκίας / Π.Δ. Μητρόπουλος
Η ηθικοθρησκευτική αγωγή των παίδων / C.C. Tracy
Έχουν και τα φυτά νουν / Κ. Χουρμουζιάδης
Η Δουλεία εν τη Αρχαιότητι / Δ.Θ.
Χωρίς Επιγραφή / Ν.Χ.Κ.Μ.
Ο Έβδομος Αδελφός, (διήγημα) / Χ.Λ. Τερζόπουλος
Έκθεσις των πεπραγμένων του Δ.Σ. / Α. Καζέζογλου
Επιθεώρησις του μηνός

Περιεχόμενα
Το εμπόριον της Ελλάδος / Π.Δ. Μητρόπουλος
Η ηθικοθρησκευτική αγωγή των παίδων / C.C. Tracy
Το τελευταίο μάθημα / Alphonse Daudet
Η Δουλεία εν τη Αρχαιότητι / Δ.Θ.
Χωρίς Επιγραφή / Ν. X.Κ. Μ.
Του ναύτη η μάνα (Ποίημα) / Ν.Χ.Κ.Μ.
Φυσιολογική μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος / Γ. Κυπριανίδης
Επιθεώρησις του μηνός

Περιεχόμενα
Η Βελτίωσις του γένους / Κ. Χουρμουζιάδης
Οι Έλληνες φοιτηταί της Νομικής Σχολής / Πρόδ. Γιανάσογλου
Η Τουρκική Φιλολογία / Ε. Αιγυπτιάδης
Η Δουλεία εν τη Αρχαιότητι / Δ.Θ.
Ανάστασις (Ποίημα) / Ν.Χ.Κ.Μ.
Η Ζηλειάρα (διήγημα)
Ο Κόσμος (Ποίημα) / Π. Παυλίδης
Επιθεώρησις του μηνός

Περιεχόμενα
Το όνειρον των ειρηνοφίλων / Κ. Χουρμουζιάδης
To εμπόριον της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας και Μαυροβούνιου / Π.Δ. Μητρόπουλος
Η Δουλεία εν τη Αρχαιότητι / Δ.Θ.
Φυσιολογική μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος / Γ. Κυπριανίδης
Η Ζηλειάρα (διήγημα)
Καλώς μας ήλθες Μάη (ποίημα) / Β. Αυγερινός
Τα κέρδη των συγγραφέων
Επιθεώρησις του μηνός

Περιεχόμενα
Το συνέδριον της Ανατολιστών / Δ.Θ.
Μακρυά σου / Σ. Σβορώνου
Η αξία των επιστημονικών εκδρομών / J.J. Manissadjian; Λ. Καζεζόγλου
Φυσιολογική μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος / Γεώργιος Μ. Κυπριανίδης
Η δουλεία εν τη αρχαιότητι / Δ. Θεοχαρίδης
Η επιστήμη της ψυχολογίας / Κ.Χ.
Η ορφανευμένη / Ν.Χ.Κ.Μ.
Η διδασκαλία της μουσικής εν τοις δημοτικοίς σχολείοις / Λ. Καζέζογλου
Για ποιον; / Ν.Χ.Κ.Μ.
Αποχωρισμός / Ν.Χ.Κ.Μ.
Απο τα περίεργα του πνευματισμού / Θεμ. Γ. Γρηγοριάδης
Άδικος θάνατος / Κ. Χουρμουζιάδης
Ύμνος του ελληνικού συλλόγου "Όμηρος" / Ι. Περδίου
Επιθεώρησις του μηνός

Περιεχόμενα
Ο Σύλλογος "Πόντος" και οι εργάται του
Η Ελληνική ποίησις και η επίδρασις αυτής επί του νεωτέρου πολιτισμού / J.P. Mahaffy
Τα εν Μικρά Ασία Αμερικανικά Κολλέγια εν σχέσει προς τους Έλληνας / Δ.Θ.
Ο Σλήμαν και το έργον του
Κάτω από την ακακία, (διήγημα) / Κ.Χ.
Θούριον, (ποίημα) / Ν.Χ.Κ.Μ.
Οι Μορμόνοι και ο Μορμονισμός / Λ. Καζέζογλου
Ο συνεταιρισμός εν τω εμπόρω / Θ.Γ. Γρηγοριάδης
Ο Λουκιανός ως κοσμοπολίτης / Th. Elmer
Κινέζικα ονειροπολήματα
Φθινόπωρο, (ποίημα) / Β. Αυγερινός
Η Ουσία του Σύμπαντος / Ρ. Δημητρακόπουλος
Επιθεώρησις του μηνός

Περιεχόμενα 
Τα εν Μικρά Ασία Αμερικανικά Κολλέγια εν σχέσει προς τους Έλληνας / Δ.Θ.
Η Αγάπη, (ποίημα) / Ε. Σβορώνου
Η Τζαμάλα / Κ.Χ.
Η Ελληνική ποίησις και η επίδρασις αυτής επί του νεωτέρου πολιτισμού / J.P. Mahaffy
Ο Σλήμαν και το έργον του
Η χαρά, (ποίημα) / Ε. Σβορώνου
Η πεθαμένη κόρη, (τραγούδι) / Θ.Γ.Γ.
Περί Φαζημωνίτιδος / Α.Μ. Λεβίδης
Επιθεώρησις του μηνός


Περιεχόμενα
Αι κακαί έξεις / Ι. Ξενίδης
Σκέψεις / Ν.Χ.Κ.Μ.
Μοναχοί και μοναστήρια / Δ.Θ.
Σκιτάλετς (ποίημα) / Γ. Κανονίδης
Ο φονιάς / Κ. Χουρμουζιάδου
Το καράβι (ποίημα)
Απομνημονεύματα του πρώην σάχου της Περσίας Μουζαφερ-ετ-τίν / Xavier Paoli; Λεωνίδας Μ. Καζέζογλου
Το ταξείδιον της ζωής / Δ.Θ.
Τα πιστεύεις; (ποίημα) / Ν.Χ.Κ.Μ.
Ο Εδουάρδος Ρηξ / Δ.Θ.
Επιθεώρησις του μηνός Περιεχόμενα
Ο Μαχάφφη περι της διδασκαλίας των Ελλήνων / Λ. Καζέζογλου
Μελάται περί Πόντου / Δ.Θ.
Η εκατονταετηρίς του Δαβίδ Λίβιγκστον / Κ. Χουρμουζιάδου
Μονάχοι και Μοναστήρια / Δ.Θ.
Ο καπνός / Α.Μ. Αντώνογλου
Απομνημονεύματα του πρώην σάχου της Περσίας Μουζαφερ-ετ-τίν / Xavier Paoli; Λεωνίδας Μ. Καζέζογλου
Εντυπώσεις εκ Σκωτίας / I. Ξενίδης
Επιθεώρησις του μηνός


Περιεχόμενα Θρησκευτική ειλικρίνεια προς τα παιδία / Lyman Abbott
Στη φύση (ποίημα) / Γ. Αξακαλίδης
Η εθνική Μουσική / Α. Δαγλιάν
Μοναχοί και Μοναστήρια / Δ.Θ.
Μελέται περί Πόντου / Δ.Θ.
Μάζευε Κόβε, (ποίημα) / Β. Αυγερινός
Πόλεμος και πείνα / Χ.Ε.
Η Σκλάβα (ποίημα) / Αβραάμ Τηγανάς
Γνωμικά / Α.Κ.Μ.
Η ανθρωπίνη διάνοια εν τω Μεσαίωνι και εν τη νεωτέρα εποχή / Ρ. Δημητρακόπουλος
Προς την χαριτόβρυτον Τριγωνομετρίαν, (ποίημα) / Ν.Χ.Κ.Μ.
Επιθεώρησις του μηνός


Περιεχόμενα Η Φιλοσοφία της Προόδου
Γνωμικά / Α.Κ.Μ.
Η άλλη γυναίκα / Χ. Τερζόπουλου
Πώς γράφεται σελίς σημειωματαρίου / Ν.Χ.Κ.Μ.
Η ανθρωπίνη διάνοια εν τω Μεσαίωνι και εν τη νεωτέρα εποχή / Ρ. Δημητρακόπουλος
Εντυπώσεις εκ Σκωτίας / Ι. Ξενίδου
Η προς τον Θεόν πτήσις / Α.Κ.Μ.
Η Μάνα (ποίημα) / Γ. Αξακαλίδου
Οι Χετταίοι / Λ. Καζέζογλου
Μελέται περί Πόντου / Δ.Θ.
Επιθεώρησις του μηνός


Περιεχόμενα
Η φιλοσοφία της πνευματικής ζωής
Σκέψεις
Η άλλη γυναίκα / Χ. Τερζόπουλου
Η επιστημονική εξήγησις της Βίβλου / Θ.Γ. Προυσαέως
Η ανθρωπίνη διάνοια εν τω Μεσαίωνι και εν τη νεωτέρα εποχή / Ρ. Δημητρακόπουλος
Εντυπώσεις εκ Σκωτίας / Ι. Ξενίδου
Κωμικά ανάλεκτα
Ο πολιτισμός και τα πτηνά / Χ. Ευσταθιάδου
Οι Χετταίοι / Λ. Καζέζογλου
Η καλύτερη εγχείριση / Θ. Γρηγοριάδου
Στην κρυφή λύπη της, (ποίημα) / Ν.Χ.Κ.Μ.
Μελέται περί Πόντου / Δ.Θ.
Πώς καταφέρνουν έναν κλέφτη / Χ.Τ.
Στη θάλασσα, (ποίημα) / Β.Α.
Εκτέλεσις των πεπραγμένων του Δ.Σ.
Επιθεώρησις του μηνός

Περιεχόμενα
Το Εμπόριο των αρχαίων Ελλήνων / Π.Δ. Μητροπούλου
Η προτομή / Δ.Θ.
Το γλωσσικό ζήτημα / X. Τερζοπούλου
Πότε Γηράσκομεν; / Χ.
Κοντά στη βρύση / Α. Τιγανά
Μάνα / Α. Τιγανά
Νέαι επιγραφαί εν Σινώπη / Β. Αυγερινού
Επιθεώρησις του μηνός / Β. Γιανάς

Περιεχόμενα
Το Εμπόριο των αρχαίων Ελλήνων / Π.Δ. Μητροπούλου
Το τελευταίο ρόδο / Β. Αυγερινού
Χαμένες στιγμές / Β. Αυγερινού
Το γλωσσικό ζήτημα / X. Τερζοπούλου
Νέαι επιγραφαί εν Σινώπη / Β. Αυγερινού
Σάμπο Λαμπελίλ / Δ.Θ.
Οι εξησκημένοι ίπποι της Ελβερφέλδης / Α. Μαυροπούλου
Επιθεώρησις του μηνός / Β. Γιανάς

Περιεχόμενα
Το σέβας και η Αγωγή των παίδων / Δ. Θεοχαρίδου
Ο πόλεμος / Λ. Καζέζογλου
Η ανεμώνη, ποίημα / Γ. Αξακαλίδου
Η Γυνή εν Ανατολή / Γ. Παπάζογλου
Δημώδη άσματα Σινώπης / Π.Δ. Μητροπούλου
Πούσαι γαλάζια θάλασσα, ποίημα / Β. Αυγερινού
Επιθεώρησις του μηνός / Β. Γιανάσογλου

Περιεχόμενα
Η μέθοδος Μοντεσόρι / Κ.X.
Οι σημερινοί Έλληνες και η καταγωγή των / X. Ευστασιάδου
Διά το Κολλέγιον / Ν.X.Κ.Μ.
Ημερολόγιον Κλέπτου / Β. Λυπηρίδου
Σπασμένη Λύρα, ποίημα / Γ. Αξακαλίδου
Αι Δυο Γιασεμιές, ποίημα / Β. Αυγερινού
Οι Τεύτονες και ο πολιτισμός / Κ. Τσοπάνογλου
Αθώο Παράπονο, ποίημα / Β. Αυγερινού
Πρωινή Προσευχή, ποίημα / Ν.X.Κ.Μ.
Επιθεώρησις του μηνός / Β. Γιανάσογλου

Περιεχόμενα
Η χελιδόνα / Κ.Χ.
Εικών Ιδανικόν / Ν.X.Κ.Μ.
Ψυχοσάββατο, ποίημα / Σ.Σ.
Συστάσεις, ποίημα / Π. Παυλίδου
Ο Πόλεμος / Λ. Καζέζογλου
Τοπογραφία Κωνσταντινουπόλεως / Δ.Θ.
Βιβλιοκρισία / Α. Τιγανά
Ο Σκλάβος, δημοτικόν ποίημα Σινώπης / Β.Α.
Η εορτή του ψύχους / Β. Λυπηρίδου
Μία επίσκεψις εις τα περίχωρα / Δ. Σερλή
Επιθεώρησις του μηνός / Β. Γιανάσογλου

Περιεχόμενα
Η εκτίμησις της εργασίας / K. X.
Η γυναικεία εκπαίδευσις / X. Τσολακίδου
Η νύχτα, ποίημα / Γ. Αξακαλίδου
Εγωισμός-Αντιλογία / Ν.ΧΚ.Μ.
Μανούλα μου / Ν.ΧΚ.Μ.
Η ανάστασις του χειμώνος / Β. Λυπηρίδου
Ο καλός μαθητής / Ν.ΧΚ.Μ.
Η αρχή και εξέλιξις της γλώσσης / Β. Αυγερινού
Το πανηγύρι του χωριού μου, ποίημα / Ν.ΧΚ.Μ.
Επιθεώρησις του μηνός / Β. Γιανάσογλου

Περιεχόμενα
Παιδαγωγικά πειράματα / Κ.Χ.
Χωρίς επιγραφήν / Ν.ΧΚ.Μ.
Μεταναστεύσεις εις το βασίλειον των ζώων / Β. Αυγερινού
Στο δέντρο που μαράθηκε, ποίημα / Σ.Σ.
Ιστορίτσες / X. Τερζοπούλου
Τα π.X. τείχη του Βνζαντίου / Δ.Θ.
Από τους Άγγλους ποιητάς / Β. Αυγερινού
Από το δράμα της ζωής / Π. Παυλίδου
Άνοιξη—Νιότη, ποίημα / Γ. Αξακαλίδου
Επιθεώρησις του μηνός / Β. Γιανάσογλου

Περιεχόμενα
H διδασκαλία της Βυζαντινής Ιστορίας / X. Ενσταθιάδου
Ο Θεός αργεί άλλα δεν λησμονεί / Τολστόη
Η ίδρυσις και τα τείχη της Νέας Ρώμης / Δ.Θ.
Του Κωναταντή το κρίμα / Β. Αυγερινού
Έκθεσις των πεπραγμένων του Δ.Σ. / Β. Αυγερινού
Ψαγμένες χορδές, ποίημα / Β. Αυγερινού
Οι βραχίονες της Αφροδίτης / Β. Αυγερινού
Η γλώσσα μας / Κ.X.
Από τα συντρίμμια της ζωής, ποίημα / Γ. Αξακαλίδου
Η εξορία του Μεγ. Ναπολέοντος / Ε.Θ.
Επιθεώρησις του μηνός / Β. Γιανάσογλου
Το μέλλον της ψυχής / Α.Κ.Μ.
Τελευταίος χωρατάς / Α.Κ.Μ.
Αίτηση / Β. Αυγερινού
Σ' ένα βιολί / Β. Αυγερινού

Πηγή

Σχόλια