Επιστολικά Δελτάρια (Καρτ-Ποστάλ): ΣΕΡΡΑ και ΜΑΧΑΙΡΙΑ στην Τραπεζούντα

Στο διαδίκτυο υπάρχουν Επιστολικά Δελτάρια (Καρτ-Ποστάλ) που απεικονίζουν χορευτές να χορεύον τους χορούς ΣΕΡΡΑ και ΜΑΧΑΙΡΙΑ στην Τραπεζούντα γύρω στο 1900.

Προσπάθησα να βρω ολόκληρα τα επιστολικά δελτάρια και όχι αποκομμένα, με "βρωμιές" (υδατογραφήματα) κ.τ.λ. . Όλες οι εικόνες μετράπηκαν σε διαστάσεις 1280x815 pixels. Καμία δεν επεξεργάστηκε.


4 επιστολικά δελτάρια παρουσιάζουν όλους τους χορευτές παρατεταγμένους σε τρείς σειρές. Μία σειρά όρθιοι, μία γονυπετώς και μία οκλαδόν. 2 ασπρόμαυρα και 2 έγχρωμα.

Salut de Trebizonde. Costume Laze.
Editeur Theodore Stylianides. No 15
Salut de Trebizonde. Costume Laz.
Editeur O.Nouri. No 80
Costume National des habitants de Trebizonde.
Salut de Constantinopole.
 Costume National des habitants de Trebizonde.

5 επιστολικά δελτάρια παρουσιάζουν το χορό Μαχαίρια από παιδιά χορευτες. 4 ασπρόμαυρα και 1 έγχρωμο. Το 1 ασπρόμαυρο με κοντινή λήψη.

Salut de Trebizonde.  Costume National.
Souvenir de ... Danse aux sabres - Asie mineure.
Editeur Max Fruchtermann. No 1044
Souvenir de ... Danse aux sabres, Asie-mineure.
Editeur Max Fruchtermann . No 1187
Souvenir. Danse aux sabres.
Salut de Trebizonde.Danse aux sabres.
Editeur O. Nouri . No 51
6 επιστολικά δελτάρια παρουσιάζουν το χορό Σέρρα από ενήλικες χορευτες. 3 ασπρόμαυρα και 3 έγχρωμα. Λήψεις σε δύο διαφορετικές στιγμές (2 α/μ, 1 εγχρ. και 1 α/μ , 2 εγχρ.).
 
Souvenir de ... Danse nationale (Serra) Asie-mineure.
Editeur Max Fruchtermann . No ...
Salut de Trebizonde. Costume National.
Danse nationale (Serrah)
Editeur Max Fruchtermann. No 44
Souvenir de Trebizonde. Danse nationale "Laze"
Editeur J.Mouratides
Salut de Trebizonde. Amusement national. (Με σφραγίδα)
Salut de Trebizonde. Amusement national.

Εκδότες εμφανίζονται οι: Θεόδωρος Στυλιαννίδης (Theodore Styliannides), Ο. Νουρί (O. Nouri) από Τραπεζούντα, Μαξ  Φρουχτερμαν (Max Fruchtermann) από Κωνσταντινούπολη, Ιωάννης Μουρατίδης (J. Mouratides) από Τραπεζούντα. Σε ορισμένα επιστολικά δελτάρια δεν γράφεται ο εκδότης.

Η φωτογράφιση λόγω του συγκεντρωμένου πλήθους και της ύπαρξης πολλών εκδοτών φαίνεται ότι είχε προγραμματιστεί.

Το σημείο λήψης των (ίδιων) φωτογραφιών είναι το ίδιο. Είτε χρησιμοποιήθηκε από τους εκδότες μία φωτογραφική μηχανή είτε ο φωτογράφος έδωσε τις φωτογραφίες σε διαφορετικούς εκδότες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιγραφές των εικόνων. Σε ορισμένες το γνωστό "Souvenir de ...." παραμένει κενό.

Η πιθανή τοποθεσία λήψης είναι αυτή που φαίνεται με κόκκινο κύκλο στην παρακάτω εικόνα από επιστολικό δελτάριο με τίτλο "Une vue de Boz-tepe, Trebizonde". Σε κίτρινο ορθογώνιο ένα χαρακτηριστικό σημείο της περιοχής το οποίο μοίαζει με χαρακτηριστικό σημείο των επιστολικών δελταρίων (σχήμα κτιρίου Τ ή σταυρού και βουνό από πίσω).


Πού να ήξερε ο κύριος που σήκωνε το χέρι του για να φανεί, ότι μετά από 100+ χρόνια κάποιος θα ασχολούνταν μαζί του...


ΥΓ. Αν έχετε υπόψιν κάποιο διαφορετικό στιγμιότυπο παρακαλώ πείτε το μου.

Δεκέμβριος 2017
Τσιτενός

Σχόλια