Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος

Ετήσια λογοτεχνική, καλλιτεχνική και επιστημονική επιθεώρηση υπό την διεύθυνση του Γεωργίου Δροσίνη, από τις Εκδόσεις Ι. Σιδέρης. Εκδόθηκαν 15 τόμοι, από το 1922 μέχρι το 1936. 

Εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης, 1922.
Άρθρα που αφορούν τον Πόντο:
α.Έτος 1922, σελ. 169, Οι κρυφοί Χριστιανοί του Πόντου, Άνθιμος Παπαδόπουλος.
β.Έτος 1923, σελ. 321, Από τη ζωή του Πόντου, Δημ. Οικονομίδης.
γ.Έτος 1924, σελ. 383, Προσωποποιία του ήλιου, Δημ. Οικονομίδης.
δ.Έτος 1927, σελ. 181, Οι μωμόεροι του Πόντου, Δημ. Οικονομίδης.
ε.Έτος 1929, σελ. 363, Εκ της Λαογραφίας του Πόντου, Δημ. Οικονομίδης. 

Οι 15 τόμοι από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 
Πηγές

Σχόλια